Thursday, 04/03/2021 - 04:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Đồng Thịnh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

giáo án âm nhạc

GIÁO ÁN ÂM NHẠC: NGHE HÁT"MÙA XUÂN ƠI" Độ tuổi: 4- 5 tuổi Người thực hiện: Vương Thị ánh

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

 

- Néi dung trọng tâm: Nghe hát: “ Mùa xuân ơi"

- Néi dung kết hợp           

+ Vận động gõ đệm theo tiết tấu chậm: “Sắp đến tết rồi”

+ Trò chơi: “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”

 

1. Mục đích, yêu cầu

* KiÕn thøc:

- Trẻ lắng nghe cô hát, nghe chọn vẹn tác phẩm bài hát” Mùa xuân ơi” sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện biết thể hiện tình cảm vui tươi khi nghe nhạc, nghe hát.

- Trẻ biết vận động cùng cô bài hát: Sắp đến tết rồi sáng tác Hoàng Vân

- Trẻ lắng nghe giai điệu đoán đúng tên bài hát.

*  Kü n¨ng:                                       

- Dạy trẻ kỹ năng nghe hát, nghe nhạc, kỹ năng vận động gõ đệm theo tiết tấu chậm cho trẻ  để từ đó trẻ yêu thích âm nhạc và phát triển năng khiếu cho trẻ.

- Kỹ năng hoạt động nhóm.

- Rèn trẻ khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

* Th¸i ®é:

- Trẻ hứng thú, tự tin tham gia hoạt động.

- Qua bài hát trẻ háo hức chào đón mùa xuân.

2. Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô:

- §µn organ, ®Üa nh¹c, m¸y tính, máy chiÕu.

 - Nh¹c c¸c bµi h¸t: Sắp đến tết rồi, màu hoa, em yêu cây xanh, mùa xuân ơi..

- Trang trí sân khấu.

* Đồ dùng của trẻ

- Mò cho trẻ 3 đội : Mũ hoa đào, hoa cúc, hoa mai.

- Dụng cụ âm nhạc: X¾c x«, phách,  phÇn th­ëng, sân khấu âm nhạc

3. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ho¹t ®éng 1: Ôn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó

(..Chµo mõng quý vÞ đại biểu các cô giáo và 3 đội chơi ®Õn víi ch­¬ng tr×nh «Âm nhạc tuổi thơ» với chủ đề “Mùa xuân đón tết” ngày hôm nay. Đó là sự tham gia của 3 đội chơi vô cùng dễ thương và đáng yêu chúng ta hãy cùng làm quen với đội chơi đầu tiên đội hoa mai. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho đội tiếp theo đội hoa đào. Cuối cùng là đội hoa cúc. Một màn chào hỏi rất là dễ thương.

- Và thành phần không thể thiếu là các vị giám khảo…

- Trong chương trình ngày h«m nay sẽ là các phần thi vô cùng hấp dẫn

- Chương trình hôm nay gåm 3 phÇn:

+ PhÇn 1: Tài năng tỏa sáng

+ PhÇn 2: Giai điệu vui nhộn

+ Phần 3: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

Các đội đã sẵn sàng bước vào phần thi của chương trình chưa?

- Không để các đội chời lâu nữa bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên có tên gọi “Tài năng tỏa sáng”

2. Ho¹t ®éng 2: Vận động theo tiết tấu chậm bµiSắp đến tết rồi.

* Phần thi thứ 1: “Tài năng tảo sáng”

- Cô đàn một câu trong bài hát sắp đến tết rồi

- 3 đội hãy cho cô biết tên bµi h¸t là g×? Do ai s¸ng t¸c?

- Bây giờ cô mời 3 đội thể hiện bài hát thật hay nhé!

- Cả lớp thể hiện bài hát.

- Vừa rồi cô thấy cả 3 đội đều thể hiện bài hát rất hay, với bài hát này chúng mình đã được thể hiện với những cách nào?

Có rất nhiều cách vận động bài hát theo nhiều cách khác nhau như : Múa, vỗ tay theo tiết tấu, lắc mông, dậm chân… nhưng hôm nay cô cháu mình cùng quyết định vận động gõ đệm theo tiết tấu chậm nhé. CM có đồng ý với ý kiến của cô không nào?

- Cho trẻ vận động cả lớp 1 lần.

- Mời 3 đội lên sân khấu thể hiện theo các riêng của đội mình.

- Đại diện 3 bạn ở 3 đội lên thể hiện.

- Cá nhân lên thể hiện

- Cô nhận xét tặng nốt nhạc cho đội chiến thắng

3. Ho¹t ®éng 3: Nghe h¸t “Mùa xuân ơi

+ Phần thi thứ 2 “Giai điệu vui nhộn”

Vừa rồi cô thấy cả 3 đội đều rất suất sắc các đội đã sẵn sàng bước vào phần thi thứ 2 chưa? Phần thi này cô sẽ mang đến cho cả 3 đội một bài hát rất vui nhộn bài hát có tên: “Mùa xuân ơi” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, cô mời các đội lắng nghe và cảm nhận nào!

- C« h¸t cho trÎ nghe ( LÇn 1) thÓ hiÖn động tác minh họa néi dung cña bµi h¸t.

- Hái trÎ tªn bµi h¸t, t¸c gi¶?

- Bài hát nói về điều gì?

( Cô nói nội dung bài hát: Khi mùa xuân về, tết đến trên khắp mọi nơi, muôn hoa đua nở, mọi người sum vầy bên gia đình và cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Mùa xuân còn đem hạnh phúc đến cho mọi người.

* Các con ạ mỗi mùa xuân đến các con lại thêm một tuổi mới và chúng mình đã lớn hơn rồi cô mong rằng chúng mình sẽ chăm ngoan học giỏi biết nghe lời ông bà bố mẹ … …. Và sau đây chúng mình sẽ cảm nhận giai điệu vui tươi rộn ràng của bài hát qua 1 bản nhạc không lời được đánh đàn Organ. Khi nghe nhạc các con sẽ làm gì nào? (Trẻ trả lời: Đung đưa, vẫy tay, hát theo, nghĩ đến mùa xuân…) Còn cô sẽ nghe nhạc, đung đưa theo nhịp và nghĩ về mùa xuân…

- Cô hỏi: Khi nghe giai điệu bài hát con cảm thấy như thế nào?

( Bài hát có giai điệu vui tươi, rộn ràng khi tết đến xuân về.)

* Các con ạ có rất nhiều ca sỹ nhạc sỹ đã thể hiện rất hay với bài hát “Mùa xuân ơi” ST: Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện. Tiếp theo xin mời CM cùng hướng lên màn hình để lắng nghe cô Saka Trương Tuyền thể hiện.

+ Cô Mở video bài hát “Mùa xuân ơi” (có hình ảnh minh họa).

- Cô nhận xét kết quả, động viên khen ngợi trẻ.

4. Hoạt động 4: Trß ch¬i - Nghe giai điệu đoán tên bài hát.

*PhÇn thi thø 3: ( Nghe giai điệu đoán tên bài hát ).

- C« nãi c¸ch ch¬i: Ở phần này cô sẽ đưa ra 3 bản nhạc. NhiÖm vô cña c¸c đội lµ ph¶i nghe một đoạn trong bản nhạc đó vµ ®o¸n ®óng tªn bµi h¸t råi thÓ hiÖn bµi h¸t ®ã. Trong thời gian 1 phút hội ý 3 đội sẽ đưa ra câu trả lời, đội nào lắc sắc xô trước đội đó sẽ được quyền trả lời, trả lời đúng và thể hiện được bài hát đó đội đó sẽ chiến thắng.

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i: Trong khi ch¬i c« bao qu¸t trÎ.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ, tặng nốt nhạc cho đội thắng cuộc.

* KÕt thóc: Bây giờ sẽ là phần hồi hộp nhất, chúng mình sẽ cùng kiểm tra kết quả của ngày hôm nay. Qua 3 phÇn thi c« thÊy c¶ 3 đội: Hoa cúc, hoa đào, hoa mai ®Òu rÊt xuÊt s¾c. H¸t nh÷ng bµi h¸t rÊt hay về mùa xuân cả 3 ®éi ®Òu dành chiến thắng và xứng ®¸ng nhËn ®­îc phÇn th­ëng và chụp ảnh miễn phí từ ch­¬ng tr×nh . Ch­¬ng tr×nh âm nhạc tuổi thơ cña chóng ta ®Õn ®©y lµ kÕt thóc.

- Trao quà cho 3 đội. ( Mở nhạc trao quà).

 

 

 

- TrÎ chó ý l¾ng nghe vµ tham gia cïng c«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ nói cùng cô

 

 

 

 

- Trẻ suy nghĩ trả lời câu hỏi

- TrÎ tham gia ho¹t ®éng cïng c«

- Trẻ nhắc lại những vận động trẻ biết

 

 

 

 

 

- Cả lớp vận động theo nhạc

 

- TrÎ biÓu diÔn tù tin

-TrÎ høng thó vÒ kÕt qu¶ qua phÇn nhËn xÐt cña c«.

 

 

- Trẻ về đội hình vòng cung

 

 

 

- TrÎ høng thó nghe c« h¸t vµ lµm ®éng t¸c ngÉu høng theo c«.

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

 

 

- Trẻ lắng nghe cô nói

 

 

 

 

- Trẻ nghe và cảm nhận giai điệu bài hát, ngẫu hứng theo giai điệu

 

 

- Trẻ suy nghĩ trả lời câu hỏi của cô

 

 

 

 

 

- Trẻ quan sát, lắng nghe và ngẫu hứng cùng cô.

 

 

 

 

- TrÎ chó ý nghe luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i.

 

 

- TrÎ chơi theo yªu cÇu cña c«.

- Trẻ hào hứng nghe nhận xét kết quả

 

 

 

- TrÎ høng thó nhận phần quà

 

Dưới đây là một số hình ảnh của tiết dạy

 

Ban  giám khảo Cô Nga- Cô Thương tặng quà cho 2 đội chơi

Tác giả: admin

Nguồn:mndongthinh.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 156
Tháng 03 : 420
Năm 2021 : 2.859